Show simple item record

dc.contributor.authorRønneberg, Leiv Tore Salte
dc.coverage.spatialNorgeen_US
dc.date.accessioned2022-08-03T12:02:48Z
dc.date.available2022-08-03T12:02:48Z
dc.date.issued2015-06
dc.identifier.issn0806-2056
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3009961
dc.description.abstractStatistisk sentralbyrå gjennomfører ei årleg undersøking av foreldrebetalinga for fulltidsopphald i kommunale og private barnehagar for januar kvart år. Undersøkinga er no basert på ei totalteljing av alle kommunane i landet, det vil seie 428 kommunar. Gjennomsnittlege månadssatsar utan kostpengar og tilleggsutgifter for fulltidsopphald i kommunale barnehagar for hushald med brutto årsinntekt på 250 000, 375 000 og 500 000 kroner, er på landsbasis høvesvis 2 199, 2 337 og 2 416 kroner per januar 2015. Dei kommunale minimumssatsane ligg i gjennomsnitt på 1 656 kroner, medan gjennomsnittleg maksimumssats ligg på 2 471 kroner. 61 prosent av kommunane, dvs. 261 av 428, har ein maksimumssats som ligg på sjølve maksimalsatsen på 2 480 kroner. Månadssatsane for hushald med brutto årsinntekt på 250 000 viste oppgang på 2,7 prosent frå januar 2014. For hushald med brutto årsinntekt på 375 000 og 500 000 kroner var oppgangen høvesvis 1,8 og 3,1 prosent. Per januar 2015 var det 5 kommunar som rapporterte at dei ikkje hadde eit kommunalt barnehagetilbod i kommunen, medan 24 prosent rapporterte at dei opererer med eit system for inntektsgraderte betalingssatsar. Satsane er då avhengig av hushaldet si inntekt. Flest kommunar har såkalla "flate" betalingssatsar. Alle kommunane med kommunalt barnehagetilbod byr på syskenmoderasjon for hushald med to eller fleire barn i barnehage. 89 prosent av dei kommunane som rapporterer at dei har privat barnehagetilbod spesifiserer at dei kommunale moderasjonsordningane også gjeld for dei private barnehagane i kommunen. 97 prosent av kommunane spesifiserer at kostpengar ikkje er inkludert i sjølve opphaldsbetalinga, men at dette kjem i tillegg til månadssatsen. 64 prosent av dei private barnehagane i utvalet rapporterer at dei nyttar ein maksimumssats som følgjer fastsett maksimalsats på 2 480 kroner, medan 26 prosent rapporterer at dei tilbyr inntektsgraderte satsar. Alle dei private barnehagane byr på syskenmoderasjon for hushald med to eller fleire barn. Eit års fulltidsopphald i kommunale og private barnehagar utan kostpengar og tilleggsutgifter kosta på landsbasis i gjennomsnitt 25 196 kroner per januar 2015.en_US
dc.description.sponsorshipArbeidet med rapporten er finansiert av Utdanningsdirektoratet (Udir).en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherStatistisk sentralbyråen_US
dc.relation.ispartofseriesRapporter;2015/30
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectBarnehageren_US
dc.subjectBetalingsregleren_US
dc.subjectForeldrebetalingen_US
dc.titleUndersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2015en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.source.pagenumber25en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal