• Sammenhenger mellom klima- og FoU-politikk 

   Kverndokk, Snorre; Rosendahl, Knut Einar (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   I denne artikkelen ser vi på sammenhengen mellom klimapolitikk og innovasjonspolitikk for å utvikle nye CO2-frie energiteknologier. Hvis myndighetene har nok virkemidler tilgjengelig, kan klimapolitikken settes uavhengig ...
  • Satsing på fornybar kraft = satsing på kullkraft 

   Böhringer, Christoph; Rosendahl, Knut Einar (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   I Norge og resten av Europa er det politisk ønske om å redusere CO2-utslippene og øke produksjonen av fornybar energi. I denne artikkelen diskuterer vi hvordan økt satsing på fornybar kraft vil påvirke kraftmarkedet, ...
  • Saving and portfolio allocation before and after job loss 

   Basten, Christoph; Fagereng, Andreas; Telle, Kjetil (Journal article; Peer reviewed, 2016-03-14)
   We investigate the development of household labor income, financial wealth, and asset holdings over a 9-year period around job loss, using unique administrative panel data from Norway. Consistent with predictions from ...
  • Scheduled to gain: short- and longer-run educational effects of examination scheduling 

   Bensnes, Simon Søbstad (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   This article presents findings concerning the effect of examination timing on high-stakes exam scores and longer-run outcomes. It shows that random variations in exam schedules that increase the time students have to ...
  • Sectoral labour supply, choice restrictions and functional form 

   Dagsvik, John K.; Strøm, Steinar (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   In this paper we discuss a general framework for analyzing labor supply behavior in the presence of complicated budget- and quantity constraints of which some are unobserved. The point of departure is that an individual’s ...
  • Sentral finansiering av lokal offentlig tjenesteproduksjon: Bailout-problemet 

   Fiva, Jon Hernes (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Viktige velferdstjenester er i de fleste land desentralisert til et lokalt styringsnivå og delvis finansiert gjennom overføringer fra sentrale myndigheter. Sterk avhengighet av overføringer fra sentrale myndigheter kan ...
  • Simultaneous estimation of the mean of a binary variable from a large number of small areas 

   Zhang, Li-Chun (Journal article; Peer reviewed, 2003)
   We develop a frequentist method of simultaneous small area estimation under hierarchical models. The simultaneous estimator is the best ensemble predictor under the model. It is preferable to the area-specific best predictor ...
  • Simultaneous estimation under nested error regression model 

   Zhang, Li-Chun (Journal article; Peer reviewed, 2004)
   Zhang (2003) proposed a frequentist method of simultaneous small area estimation under hierarchical models. This can be useful when various ensemble characteristics of the small area parameters are of interest in addition ...
  • Sjøkabel eller luftlinje i Hardanger : en samfunnsøkonomisk analyse 

   Hervik, Arild; Brathaug, Ann Lisbet; Hagen, Kåre P. (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Statnett fikk 2. juli 2010 konsesjon til å bygge en 420 kV kraftledning i luftspenn mellom Sima og Samnanger. På bakgrunn av sterke ønsker om en ny vurdering av sjøkabelalternativet på deler av strekningen, besluttet ...
  • Skatteendringer siden 1992 - fakta og systembetraktninger 

   Scheel, Hans Henrik (Journal article, 2001)
   I forbindelse med skattereformen gikk Norge lenger enn de fleste andre OECD-landene med hensyn til å bygge bedrifts- og kapitalbeskatningen på enkelte gjennomgående prinsipper. Selv om det var bred politisk enig- het ...
  • Skattereformen betraktet som et naturlig eksperiment 

   Thoresen, Thor Olav; Aarbu, Karl Ove (Journal article; Peer reviewed, 2000)
   I de siste årene har det vært en livlig diskusjon i USA omkring resultatene fra analyser som behandler skattereformer som "naturlige eksperiment". Etter Feldsteins (1995) påvisning av store effekter på skattbar inntekt av ...
  • Skatteutvalgets utredning 

   Hagen, Kåre P.; Scheel, Hans Henrik (Journal article; Peer reviewed, 2003)
   Skatteutvalget la i februar i år frem en omfattende utredning med forslag til prinsipper for og endringer i skatte- og avgiftssystemet (NOU 2003: 9). I denne artikkelen tar vi for oss enkelte hovedpunkter i utredningen, først ...
  • Skjev kjønnsbalanse i toppen av inntektsfordelingen 

   Modalsli, Jørgen (Journal article; Peer reviewed, 2016-11-25)
   Denne artikkelen dokumenterer at kjønnssammensetningen er svært skjev blant de med høyest inntekt. Artikkelen presenterer utviklingen i andel kvinner og menn i topp 10, 1 og 0,1 prosent i Norge de siste tiårene, og ...
  • Skog, bioenergi og klima 

   Holtsmark, Bjart (Journal article, 2012)
   Det pågår en debatt om økt uttak av biomasse fra norsk skog for energiformål vil være et klimatiltak eller ikke. Hvor står denne debatten i dag? Uttaket av trevirke fra norsk skog er på rundt 8 – 10 millioner m3 (Mm3) ...
  • Sosialøkonomenes oppmarsj og nasjonalbudsjettet 

   Bjerkholt, Olav (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Årene etter 1945 var gjennombruddet for sosialøkonomer som profesjon. Et sammentreff av omstendigheter ga i løpet av få år samfunnsøkonomer en sterk forankring i forvaltningen og den offentlige diskurs. Stor grad av ...
  • Statsbudsjettet 2007 

   Heide, Kim Massey (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   «Lady med griseflaks» skrev Aftenpostens økonomiredaktør om finansministeren dagen etter budsjettet var lagt frem. Lenger ned i artikkelen sto det «Det er liten tvil om norsk økonomi er på farlig kurs». Den bytteforhol ...
  • Stor avstand - lite samvær? : samværsfedres tid med barn per måned og i ferier 

   Kitterød, Ragni Hege (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   Ett av fire barn bor nå sammen med bare én av foreldrene sine - oftest moren. Kunnskap om samværsfedrenes kontakt med barna er derfor viktig for å gi et dekkende bilde av fedres omsorgsarbeid. Tidligere studier har vist ...
  • Structural Change and Productivity in the Market Economy of Mainland Norway: 1997-2014 

   Liu, Gang (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Based on a newly compiled Norwegian KLEMS database, this article investigates structural change and productivity in the market economy of mainland Norway for the 1997-2014 period. The findings largely confirm the general ...
  • Structural labour supply models and microsimulation 

   Aaberge, Rolf; Colombino, Ugo (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The purpose of the paper is to provide a discussion of the various approaches for accounting for labour supply responses in microsimulation models. The paper focus attention on two methodologies for modelling labour supply: ...
  • Subsidiering av gasskraft - fornuftig politikk? 

   Kverndokk, Snorre; Rosendahl, Knut Einar (Journal article; Peer reviewed, 2002)
   Regjeringen har nylig lovet betydelig støtte til investeringer i CO2-frie gasskraftverk. I denne artikkelen vurderer vi om dette er fornuftig politikk eller ei. Ifølge økonomisk teori, er avgifter generelt det beste ...