Now showing items 317-336 of 341

  • A unit-error theory for register-based household statistics 

   Zhang, Li-Chun (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Abstract: The next round of censuses will be completely register-based in all the Nordic countries. Household is a key statistical unit in this context, which however does not exist as such in the administrative registers ...
  • An up-to-date joint labor supply and child care choice model 

   Thoresen, Thor Olav; Vattø, Trine Engh (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Norwegian parents of preschool children base their care choices on a completely different choice set from their predecessor. Now there is essentially only one type of nonparental care – center-based care – and on the ...
  • Using a microeconometric model of household labour supply to design optimal income taxes 

   Aaberge, Rolf; Colombino, Ugo (Journal article; Peer reviewed, 2013-04-10)
   With regards to empirical applications of optimal taxation theory, analytical expressions are typically adopted for optimal taxes, and then numerical values are imputed to their parameters by calibration or by using previous ...
  • Using register data to evaluate the effects of proxy interviews in the Norwegian labour force survey 

   Thomsen, Ib; Villund, Ole (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   We combine data from the Norwegian Labour Force Survey with register data in order to evaluate the impact of proxy interviews on the survey-based employment rate estimates. The method compares estimates under different ...
  • Using the generalised Q method in ecological economics: A better way to capture representative values and perspectives in ecosystem service management. 

   Grimsrud, Kristine; Graesse, Maximo; Lindhjem, Henrik (Peer reviewed; Journal article, 2020-01-20)
   The Q-method identifies groups of people with similar or diverging perspectives and is increasingly used for analysing resource conflicts. However, it is uninformative on the prevalence of perspectives in the general ...
  • Utfordringer i norsk innovasjonspolitikk 

   Møen, Jarle (Journal article, 2003)
   Regjeringen påbegynte i 2002 en større gjennomgang av virkemiddelapparatet rettet mot innovasjon og nyskaping i næringslivet. Dette arbeidet må ses i sammenheng med den såkalte opptrappingsplanen for norsk forskning som ...
  • Utility of income as a random function: Behavioral characterization and empirical evidence 

   Dagsvik, John K.; Strøm, Steinar; Jia, Zhiyang (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   The paper proposes a particular approach to model the utility of income. We develop a theoretical framework that restricts the class of admissible functional forms and distributions of the random components of the model. ...
  • Utviklingen i pleie- og omsorgstjenestene 1994-2013 

   Otnes, Berit (Journal article, 2015)
   Denne artikkelen beskriver og analyserer utviklingen av de kommunale omsorgstjenestene gjennom de siste 20 årene basert på tall fra offentlig statistikk. Veksten har vært betydelig. Antall tjenestemottakere har økt fra 186 ...
  • Utviklingslandene bestemmer klimautviklingen 

   Hoel, Michael; Holtsmark, Bjart (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Økonomiske analyser tyder på at betydelige reduksjoner i globale klimagassutslipp er fornuftig. Spørsmålet er likevel om det er mulig å samle verden til å gjennomføre dette. Enkeltlands incentiver til å foreta ...
  • Utviklingstendensar i den kvantitative økonomiske planlegginga i Norge 

   Bjerve, Petter Jakob (Journal article, 1965)
   Det er no 19 år sidan det for første gongen vart lagt fram eit nasjonalbudsjett for Norge, i Særskilt vedlegg nr. 11 til Statsbudsjettet for 1945-1946. Her vart det gjeve overslag over nasjonalprodukt, importoverskott, ...
  • Validation of the discrete choice labor supply model by methods of the new tax responsiveness literature 

   Thoresen, Thor Olav; Vattø, Trine Engh (Journal article, 2015-09-12)
   The static structural discrete choice labor supply model continues to be a workhorse in the process of policy-making, extensively used by policy-makers to predict labor supply effects of changes in the personal income tax ...
  • A Variance Estimation R-package for Repeated Surveys - Useful for Estimates of Changes in Quarterly and Annual Averages 

   Langsrud, Øyvind (Journal article, 2016)
   This paper presents a newly developed R-package for calculation of variances of estimates based on data from several waves of a repeated survey with partly overlapping samples. Development of the package is a part of ...
  • Vekstkommunenes økonomi 

   Langørgen, Audun (Journal article; Peer reviewed, 2005)
   Kommuner med sterk befolkningsvekst opplever at veksten ikke bare har fordeler. Innflytterne til en kommune kan ikke ta med seg kapital som er bygd opp i fraflyttingskommunen. Vekstkommunene får derfor flere innbyggere til ...
  • Vernon L. Smith og eksperimentell metode 

   Søberg, Morten (Journal article; Peer reviewed, 2002)
   Den eine av årets nobelprisvinnarar i økonomi lyder som kjent namnet Vernon Smith. I meir enn 40 år har han drive aktivt nybrotsarbeid innanfor eksperimentell økonomi, og Nobelkomiteen omtalar spesielt Smith sine ...
  • Vil de velge bort familien? : en studie av unge nordmenns fruktbarhets- og ekteskapsintensjoner 

   Lyngstad, Torkild Hovde; Noack, Turid (Journal article; Peer reviewed, 2005)
   Familiemønstre er et viktig premiss for samfunnets velferdspolitikk. Selv om mange av familiens omsorgsoppgaver for barn og eldre er overtatt av det offentlige, har familien langt fra utspilt sin rolle. I de senere år har ...
  • Vil Norge tjene på en internasjonal klimaavtale? 

   Aune, Finn Roar; Holtsmark, Bjart (Journal article, 2008)
   Det blir ofte antatt at Norge vil komme til å tape mye på en internasjonal klimaavtale fordi det kan føre til fall i petroleumsinntekter. Denne artikkelen presenterer modellberegninger som tyder på at det motsatte er ...
  • Virkninger på arbeidstilbud og velferd av flat beskatning 

   Strøm, Steinar; Aaberge, Rolf (Journal article; Peer reviewed, 1998)
   I den norske personbeskatningen er statsskatten på bruttoinntekt utformet slik at marginalskatten blir høyere (opp til et visst nivå) jo høyere arbeidsinntekten er. I dag er høyeste marginalskatt knappe 50 prosent. ...
  • Who benefited from industrialization? The local effects of hydropower technology adoption in Norway 

   Leknes, Stefan; Modalsli, Jørgen (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   This paper studies the impact of the construction of hydropower facilities on labor market outcomes in Norway at the turn of the twentieth century (1891–1920). The sudden breakthrough in hydropower technology provides a ...
  • Et åpnere forskningssystem? 

   Cappelen, Ådne; Fagerberg, Jan; Sandmo, Agnar (Journal article, 2011)
   I mai i år ble NOU 2011:6 «Et åpnere forskningssystem» lagt fram. Hovedproblemstillingen for utvalget var hvordan man kan få mer ut av ressursinnsatsen i offentlig finansiert forskning. Utvalget utviklet et beregningsopplegg ...
  • Økonomisk fattigdom blant innvandrere 

   Bhuller, Manudeep; Aaberge, Rolf (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Hovedformålet med denne studien er å kartlegge omfanget av økonomisk fattigdom blant ulike grupper av innvandrere. Tidligere studier viser at fattigdom definert ved lav årsinntekt er mer utbredt blant innvandrere enn i ...