Now showing items 1389-1408 of 4333

  • Gains from cartelisation in the oil market 

   Berg, Elin; Kverndokk, Snorre; Rosendahl, Knut Einar (Discussion Papers;No. 181, Working paper, 1996)
   In this paper we ask whether OPEC still gains from cartelisation in the oil market despite low producer prices and a modest market share. We apply two intertemporal equilibrium models of the global oil market; one consisting ...
  • Gambling with the family silver. Household consumption and saving responses to fiscal uncertainty 

   Berg, Oddmund (Discussion papers;913, Working paper, 2019-08)
   In the early 2000s, eight Norwegian energy producing municipalities sold up to ten years of future electricity earnings and let two brokers from Terra Securities make investments on their behalf. In the wake of the 2007 ...
  • Gammel og ung - alle er mer fysisk aktive : mosjon - etter alder, kjønn og utdanning 

   Vaage, Odd Frank (Journal article, 2009-06)
   Alder er ingen hindring for å trene. Alle mosjonerer mer enn før, og særlig gjelder det for ungdom mellom 16 og 19 år. I denne gruppen trente 60 prosent tre-fire ganger i uka i 2007, nesten dobbelt så mange som i 2001. ...
  • Gas power generation in Norway: Good or bad for the climate? Revised version 

   Aune, Finn Roar; Bye, Torstein; Johnsen, Tor Arnt (Discussion Papers;No. 286, Working paper, 2000)
   Abstract: Norway has abundant gas resources in the North Sea. The Norwegian gas production accounts for 2 percent of the world production and 17 percent of the European gas production. Despite huge gas production and ...
  • Gas trade and demand in Northwest Europe: Regulation, bargaining and competition 

   Bjerkholt, Olav; Gjelsvik, Eystein; Olsen, Øystein (Discussion Paper;No. 45, Working paper, 1989-08)
   The paper investigates the present role of the gas transmission companies and possible effects of a deregulation of the European gas market by 1992, i.e. the introduction of the principle of common carriage or open access ...
  • Går økonomiske levekår i arv? : inntektsmobilitet mellom generasjoner 

   Epland, Jon; Kirkeberg, Mads Ivar (Journal article, 2010-06)
   Hvilken inntekt man har som voksen, påvirkes av hvilken type husholdning man vokser opp i som barn. Barn som tilhører husholdninger med eneforsørgere, lav inntekt, mottak av sosialhjelp, dårlig yrkestilknytning og lavt ...
  • Gårdbrukere flest fornøyd med livet 

   Løwe, Torkil (Journal article, 2004-11)
   Gårdbrukere er som folk flest stort sett godt tilfreds med livet. Misnøyen øker likevel blant den norske bondestanden. Dette gjelder særlig inntekten fra bruket der andelen tilfredse er halvert på få år. Brukets økonomi, ...
  • Gender and Migration : Similarities and disparities among women and men in the immigrant population 

   Daugstad, Gunnlaug; Sandnes, Toril (Rapporter;2008/10, Report, 2008-04-01)
   Our intention with this report is to present immigrant-related statistics with a gender perspective. The report "Gender and Migration" gathers part of the data available on women and men with immigrant backgrounds in Norway ...
  • Gender Assessment for Malawi 

   Mathiassen, Astrid; Eliasi, Rhoda; Mahowe, Mylen; Chunga, David; Iversen, Gunvor; Pedersen, Siv Irene; Roll-Hansen, Dag (Rapporter;2007/25, Report, 2007-06)
  • Gender differences in environmental related behaviour 

   Dalen, Hanne Marit; Halvorsen, Bente (Rapporter;2011/38, Report, 2011)
   This report discusses gender differences in the data collected in the OECD household survey on environmental behaviour. The survey asked a sample of 10 000 respondents from 10 countries (Norway, Sweden, Canada, France, ...
  • Gender equality in the family and childbearing 

   Dommermuth, Lars; Hohmann-Marriott, Bryndl; Lappegård, Trude (Journal article; Peer reviewed, 2015-06-15)
   Gender equality and equity in the division of household labor may be associated with couples’ transitions to first, second, and third births. Our comprehensive analysis includes the division of housework and child care as ...
  • Gender equality in the family and childbearing 

   Dommermuth, Lars; Hohmann-Marriott, Bryndl; Lappegård, Trude (Discussion papers;759, Working paper, 2013-10)
   This study focuses on the possible effect of gender equality and equity in the family on the transition to first, second and third births. The analysis includes the division of housework and childcare as well as the ...
  • Gender or class – What determines voting? Lessons from expanding the suffrage in early 1900s Norway 

   Solbakken, Edda Torsdatter (Discussion Paper;No. 988, Working paper, 2022-09)
   Previous literature has found that extending the suffrage to both females and poorer voters increases the supply of public goods. This paper investigates whether the difference in voting between men and women can be ...
  • Generasjonsregnskapet og statens underskudd 

   Holtsmark, Bjart (Journal article, 1993)
   I august i år la professor E. Steigum, sammen med sine amerikanske kolleger A.J. Auerbach, J. Gokhale og L.J. Kotlikoff, frem et såkalt generasjonsregnskap for Norge; Steigum et al. (1993). Med dette "regnskapet" mener ...
  • Generic Statistical Business Process Model GSBPM . (Version 5.1, January 2019) Norsk oversettelse 

   Unknown author (Notater;2019/43, Working paper, 2019-12-02)
   Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) beskriver og definerer forretningsprosesser som er nødvendige for å produsere offisiell statistikk. Den beskriver faser, delprosesser og overordnede prosesser i ...
  • Genterapi, genmad og genpolitik 

   Nielsen, Torben Hviid (Journal article, 2007-02)
   Nordmænd forener store forventninger til genterapi med udbredt skepsis til genmad. Mænd ser generelt mere optimistisk på ny bioteknologi end kvinder og yngre mere optimistisk end ældre, men forskellene er små. I spørgsmålet ...
  • Geografisk analyse av nyboligbygging i Norge. Igangsettingstillatelser etter mål for sentralitet og konsentrasjon 

   Bloch, Vilni Verner Holst (Rapporter;2018/32, Report, 2018-10-02)
   Rapporten tar for seg nyboligbygging uttrykt ved registrerte igangsettingstillatelser for boliger. Igangsettingstillatelsene er hentet fra grunnlaget for byggearealstatistikken. Tillatelsene har fått hektet på koordinater ...
  • Geografiske forskjeller i tvangsinnleggelser : tvang i psykisk helsevern 

   Hjemås, Geir (Journal article, 2011-05)
   Det er store forskjeller mellom helseforetakene i antall tvangsinnleggelser. Det var et mål i opptrappingsplanen for psykisk helsevern å redusere bruk av tvang, men dette målet har vært vanskelig å nå. Sammenlignet med ...
  • Gevinster å hente : sammenslåing av kommuner 

   Langørgen, Audun; Aaberge, Rolf (Journal article, 2003)
   Kostnadene per innbygger for å produsere kommunale tjenester varierer mellom kommuner, avhengig av om kommunen er spredtbygd eller tettbygd og om den er stor eller liten. For eksempel er det mange oppgaver innenfor ...
  • Gift, samboer eller "bare" kjæreste? : samlivsetablering - nye og vedvarende mønstre 

   Dommermuth, Lars; Noack, Turid; Wiik, Kenneth Aarskaug (Journal article, 2009)
   Stadig færre kjærestepar gifter seg direkte uten først å ha vært samboere. Og mange har erfaring fra flere samliv. Selv om nesten en tredel av alle enslige har en kjæreste, er det vanskelig å finne belegg for at flere yngre ...