Now showing items 3186-3205 of 3471

  • U-land eller i-land : hvor ligger løsningen på problemet? 

   Holtsmark, Bjart (Journal article, 2008)
   Løsningen på klimautfordringen ligger i liten grad i begrensning av luksusforbruk i industrilandene, men i å hindre økning i energiforbruket til verdens milliarder av fattige mennesker. Uansett finansiell og teknologisk ...
  • U.S. versus Sweden. The effect of alternative in-work tax credit policies on labour supply of single mothers 

   Aaberge, Rolf; Flood, Lennart (Discussion papers;761, Working paper, 2013-10)
   An essential difference between the design of the Swedish and the US in-work tax credit systems relates to their functional forms. Where the US earned income tax credit (EITC) is phased out and favours low and medium ...
  • Uendret sykefravær siden 2001 : sykefravær, egen- og legemeldt 

   Berge, Christoffer (Journal article, 2010)
   Sykefraværet har økt sterkt i løpet av 2009, men sammenligner vi med 2001, ligger det totale sykefraværet omtrent på samme nivå. Sykefraværet har gått mest ned i industrien, mens hotell- og restaurantbransjen har opplevd ...
  • Uformell omsorg for eldre og funksjonshemmede 

   Kitterød, Ragni Hege (Statistiske analyser;1993, Chapter, 1993)
   Mange eldre og funksjonshemmede har behov for hjelp og pleie for å kunne klare seg i det daglige. Noen har så stort behov for hjelp at de bor i institusjon. Mange hjemmeboende er avhengige av hjelp for å kunne klare seg ...
  • Uførhet er mer enn bare helse : uførhet i Norden 

   Normann, Tor Morten (Journal article, 2010)
   Det å definere seg selv som ufør eller ute av stand til å arbeide er sammensatt. Svekket helse er viktig, men helseforskjeller alene kan ikke forklare hvorfor kvinner er mer utsatt enn menn, og hvorfor personer med lav ...
  • Ulike metoder for beregning av en indikator for underliggende inflasjon 

   Bråten, Arne; Olsen, Kjetil (Rapporter;1997/9, Research report, 1997)
  • Ulønnet arbeid skaper store verdier : nasjonalregnskap og ulønnet arbeid i husholdningene 

   Reiakvam, Janne; Skoglund, Tor (Journal article, 2009-04)
   Ulønnet arbeid i egen husholdning – som matlaging, rengjøring og barnepass – er ikke inkludert i landets verdiskaping slik denne måles i bruttonasjonalproduktet (BNP). Beregninger viser at verdiskapingen i husholdningene ...
  • UMP unbiased tests for multiparameter testing problems with restricted alternatives 

   Aaberge, Rolf (Discussion Papers;No. 212, Working paper, 1998)
   Applications of the standard theory of UMP unbiased tests depends on conditions which in general are difficult to verify. In the present paper, however, we suggest more simple rules for applying this theory for regular ...
  • Uncertainties in the Norwegian greenhouse gas emission inventory 

   Flugsrud, Ketil; Hoem, Britta (Rapporter;2011/35, Research report, 2011)
   The uncertainty in the Norwegian greenhouse gas emission inventory has been investigated by a tier 2 analysis in 2011. A tier 2 analysis for the greenhouse gases was also performed in 2006, and the results from that ...
  • Uncertainty and international negotiations on tradable quota treaties 

   Søberg, Morten (Discussion Papers;No. 233, Working paper, 1998)
   Negotiating an international tradable quota treaty between industrialised and developing countries is complicated by uncertain marginal abatement costs and non-uniform quota prices. An initial quota allocation that implies ...
  • Underemployment in a gender segregated labour market 

   Kjeldstad, Randi; Nymoen, Erik H. (Discussion Papers;613, Working paper, 2010)
   This article analyses factors behind underemployment in Norway and has a focus on gender. The analysis, based on Labour Force Survey data, shows that economic fluctuations during the latest one and a half decade bring about ...
  • Underliggende inflasjon : mange forslag - men ingen fasit 

   Johansen, Ingvild; Rodriguez, Joaquin; Sandberg, Lasse (Journal article, 2006)
   Den generelle prisveksten i Norge måles med konsumprisindeksen, som har steget med 2,2 prosent fra juli i fjor til juli i år. Hvis vi derimot utelater avgiftsendringer som de fleste av oss slett ikke kan utelate, har prisene ...
  • Understanding enterprise growth. Using multiple indicators to shed light on growth in micro-enterprises and the dynamics of firm growth over time 

   Skullerud, Håkon Frøysa (Rapporter;2020/53, Research report, 2020-12-21)
   Statistics on ordinary high growth enterprises (10 or more employees) have since 2014 been reported annually to Eurostat. To explore aspects of high growth not covered by the reporting, a pilot with three different working ...
  • Understanding rig rates 

   Osmundsen, Petter; Rosendahl, Knut Einar; Skjerpen, Terje (Discussion papers;696, Working paper, 2012-06)
   We examine the largest cost component in offshore development projects, drilling rates, which have been high in recent years. To our knowledge, rig rates have not been analysed empirically before in the economic literature. ...
  • Understanding the productivity slowdown The importance of entry and exit of workers 

   Brasch, Thomas von; Cappelen, Ådne; Iancu, Diana-Cristina (Discussion papers;818, Working paper, 2015-09)
   Many OECD countries have experienced a slowdown in measured labour productivity from 2005 and onwards. Norway is no exception in this respect. Most countries use a simple aggregate of hours worked when measuring labour ...
  • Undersøkelse av renholdsbedrifter 1977 

   Blaalid, Jon (Rapporter;1979/3, Research report, 1979-06-05)
   Denne rapporten gir resultatene av en undersøkelse om renholdsbedriftenes virksomhet. Undersøkelsene er utarbeidd på oppdrag av en arbeidsgruppe som Kommunal- og arbeidsdepartementet har nedsatt.
  • Undersøkelse om boforhold for utsatte grupper 2017. Dokumentasjon 

   Holmøy, Aina (Notater / Documents;2018/20, Working paper, 2018-05-07)
   Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte våren 2017 en utvalgsundersøkelse om boligsituasjonen for utsatte grupper, finansiert av by- og regionforskningsinstituttet NIBR. Undersøkelsen er en del av et større prosjekt ...
  • Undersøkelse om bruk av folkebibliotek 1988 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1989/18, Research report, 1989-08-18)
  • Undersøkelse om kopiering i skoleverket 1981-82 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1982/33, Research report, 1982-12-09)
  • Undersøkelse om rusmidler og tobakk 2014. Dokumentasjon 

   Amdam, Sverre (Notater / Documents;2015/20, Working paper, 2015-06)
   Undersøkelsen om tobakk- og rusmidler har blitt gjennomført årlig siden 2012 av Statistisk sentralbyrå (SSB), og dette er dermed tredje gang den gjennomføres av SSB. Undersøkelsen er finansiert av Statens institutt for ...