• Factoring the environmental Kuznets curve evidence from Norway 

   Bruvoll, Annegrete; Medin, Hege (Discussion Papers;No. 275, Working paper, 2000)
   The environmental Kuznets curve theory suggests that economic growth may reduce environmental problems. In this article, we analyze the changes in environmentally damaging emissions to air in Norway from 1980 to 1996. In ...
  • Faktorer bak prisutviklingen på importerte klær 

   Moe, Mona Vibeke (Journal article, 2002-04)
   Prisveksten på importerte konsumvarer har vært lav de seneste årene, og lav prisvekst ved import av klær har vært en viktig faktor bak denne utviklingen: Importprisene for klær var i 2001 lavere enn for ti år siden. Flere ...
  • Faktoretterspørsel i transportproduserende sektorer 

   Brendemoen, Anne (Rapporter;1993/2, Research report, 1993)
  • Familie og jobb i ulike kvinnegenerasjoner : barn, familie og jobb - holdninger og praksis gjennom 30 år 

   Lappegård, Trude; Noack, Turid (Journal article, 2009)
   Mann og barn er fortsatt en del av livet for de aller fleste kvinner, selv om takt og form har endret seg. Dagens unge kvinner har langt større valgfrihet i forhold til både kvinnerollen og morsrollen enn hva deres mødre ...
  • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2018 

   Molstad, Christian Sørlien; Steinkellner, Alice (Rapporter;2020/5, Research report, 2020-02-03)
   Fra 1990 til 2018 var familieinnvandring viktigste innvandringsgrunn for ikke-nordiske statsborgere og stod for 36 prosent av all innvandring fra land utenfor Norden. Familieinnvandring kan deles inn i to grupper; de ...
  • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2020 

   Molstad, Christian Sørlien; Gulbrandsen, Fredrik Berger; Steinkellner, Alice (Rapporter;2022/3, Research report, 2022-01-28)
   I denne rapporten beskriver vi hovedtrekk ved familieinnvandringen til Norge i perioden 1990-2020. Rapporten er en videreføring av rapporten til Molstad og Steinkellner fra 2020, som beskrev familieinnvandringen i perioden ...
  • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990–2015 

   Dzamarija, Minja Tea; Sandnes, Toril (Rapporter;2016/39, Research report, 2016-12-14)
   I denne rapporten beskriver vi hovedtrekk ved familieinnvandringen til Norge i perioden 1990-2015. Familieinnvandringen, det vil si personer som får opphold på grunnlag av familierelasjoner til noen i Norge, sto for 36 ...
  • Familiesituasjon og økonomi: En sammenlikning av husholdningers levestandard 

   Andersen, Arne S. (Rapporter;1991/19, Research report, 1991)
  • Family composition and transitions into long-term care services among the elderly 

   Syse, Astri; Artamonova, Alyona; Thomas, Michael; Veenstra, Marijke (Discussion Paper;No. 954, Working paper, 2021-05)
   Elderly’s use of long-term care (LTC) services are likely to be influenced by family members, but there is scarce research on the role played by partners and/or adult children, especially taking geographic proximity into ...
  • Family formation, fatherhood and crime : an invitation to a broader perspectives on crime and family transitions 

   Skarðhamar, Torbjørn; Lyngstad, Torkild Hovde (Discussion Papers; 579, Working paper, 2009)
   Using large-scale individual-level Norwegian administrative register data on the total population of men, we study the offending rates five years prior to and after five different family-related transitions. Leading ...
  • Family policies and fertility : parents' parental leave use, childcare availability, the introduction of childcare cash benefit and continued childbearing in Norway 

   Lappegård, Trude (Discussion Papers;No 564, Working paper, 2008)
   Abstract: We address the relationship between family policies and fertility in Norway, including three somewhat different policies: parental leave, formal childcare, and the childcare cash benefit. Norwegian family policy ...
  • Family welfare cultures 

   Dahl, Gordon B.; Kostøl, Andreas Ravndal; Mogstad, Magne (Discussion papers;782, Working paper, 2014-06)
   Strong intergenerational correlations in various types of welfare use have fueled a long-standing debate over whether welfare receipt in one generation causes welfare participation in the next generation. Some claim a ...
  • Far er blitt viktigere, men mor er fortsatt viktigst : foreldreansvar, daglig omsorg og samvær 

   Sætre, Aina Helen (Journal article, 2004-05)
   Stadig flere barn lever i familier med enten bare mor eller bare far. Fra 1995 til 2002 har andelen barn under 18 år som bare bor med den ene forelderen steget fra 21 til 25 prosent. Fortsatt er det vanligvis mor som har ...
  • Faste priser og kjedingsavvik - hvorfor summerer ikke fastpristallene seg? 

   Hernæs, Kjersti Helene (Journal article, 2011)
   ”De enkelte tallene i faste priser summerer seg ikke opp til summen på grunn av kjedingsavvik.” Dette kan man lese i underteksten på flere av tabellene for nasjonalregnskapet i statistikkbanken, men hva betyr det? I ...
  • Fastlegers inntekter og kostnader: Om etablering av et datamateriale 

   Claus, Gunnar; Hove, Ingrid Hatlebakk (Notater / Documents;2019 / 18, Working paper, 2019-04-02)
   I dette notatet presenteres fastlegers inntekts- og kostnadsforhold for årene 2014- 2017. Statistisk sentralbyrå (SSB) har flere ganger tidligere gjennomført kostnads- og inntektsundersøkelser for privatpraktiserende ...
  • Fattigdom i Norge: Et hovedstadsproblem? 

   Mogstad, Magne (Journal article, 2005)
   Geografiske levekostnadsforskjeller medfører at personer som lever i økonomiske pressområder trenger høyere inntekter enn personer som lever i områder med lave levekostnader for å finansiere samme konsum av varer og ...
  • Fattigdom i Stor-Osloregionen : en empirisk analyse 

   Mogstad, Magne (Rapporter;2005/11, Research report, 2005)
   Tidligere empiriske fattigdomsstudier viser at Oslo er det stedet i landet hvor fattigdomsproblemet er størst. Fra tidligere studier vet vi imidlertid lite om hvordan fattigdomssituasjonen er på bydelsnivå i Oslo. Dessuten ...
  • Fattigdomsrisiko : En levekårstilnærming 

   Normann, Tor Morten (Rapporter;2009/11, Research report, 2009)
   Fattigdomsrisiko kan betegnes som faren for at lav inntekt medfører store levekårsproblemer. Denne rapporten tar opp vanskeligheter med å definere fattigdom, og bruker flere ulike tilnærminger for å vise at selve definisjonen ...
  • Fattigstatistikk mellom økonomi og moral 

   Roll-Hansen, Hege (Journal article, 2002-05)
   For hundre år siden utgjorde de fattige mellom 5 og 6 prosent av den norske befolkningen. Et nokså tilsvarende tall finner vi ofte gjengitt i dag, i siste utgave av Økonomisk utsyn anslår Statistisk sentralbyrå at mellom ...
  • Faustmann and the Climate 

   Hoel, Michael; Holtsmark, Bjart; Holtsmark, Katinka (Discussion papers;701, Working paper, 2012-08)
   This paper presents an adjusted Faustmann Rule for optimal harvest of a forest in the presence of a social cost of carbon emissions. A contribution of the paper is to do this within theoretical and numerical frameworks ...