Now showing items 533-552 of 4333

  • Dagaktivitetstilbud i omsorgstjenesten : Målgrupper og innhold 

   Abrahamsen, Dag Ragnvald; Allertsen, Linda M.; Skjøstad, Othilde (Rapporter;2016/43, Report, 2016-12-22)
   Norske kommuner sørger i gjennomsnitt for å ha et dagaktivitetstilbud 4,5 dager i uken. Det viser denne rapporten som har som mål å belyse tjenestens aktiviteter, organisering, brukere og omfang. Dagaktivitetstilbud er ...
  • Dagbøker med og uten faste tidsintervaller. En sammenlikning basert på prøveundersøkelse om tidsnytting 1979 

   Lingsom, Susan (Rapporter;1980/18, Report, 1980-06-18)
   I denne rapporten sammenliknes erfaringer med to ulike typer dagbøker fra en prøveundersøkelse om tidsbruk i 1979. Bare den ene av de to dagboktypene var inndelt i faste tidsintervaller. Rapporten er et ledd i arbeidet ...
  • Dagens skattesystem i kraftsektoren - finnes det bedre alternativer? 

   Bye, Torstein; Fjærli, Erik (Rapporter;2003/3, Report, 2003-02-18)
   Dagens kraftskattesystem ble innført i 1996. Dette var en periode med store endringer i det norske kraftsystemet. Kraftsektoren ble deregulert i 1991. Dette medførte til dels betydelige endringer i markedsforholdene som ...
  • Dagligdags og uutforsket : samboerskap ved tusenårsskiftet 

   Noack, Turid; Seierstad, Ane (Journal article, 2003)
   Annenhver av oss har egen erfaring fra samboerskap. Langt færre, knapt hver femte, er samboere her og nå. De fleste av dagens samboerskap er ekteskapsliknende i betydningen av at de enten har vart i to år eller at det er ...
  • Dans rundt gullkalven – det samme som «rent seeking»? 

   Mork, Knut Anton (Others, 2001)
   "Vi må vel innse at verdiskaping i en markedsøkonomi er motivert like mye ut fra materialistiske profittmotiv som «rent seeking» er det. At førstnevnte tjener fellesskapet bedre og på den måten kan stå fram som moralsk ...
  • Data om asylsøkere. Dokumentasjonsnotat 

   Utne, Harald (Notater;2020/6, Working paper, 2020-03-05)
   Målet med prosjektet har vært å legge til rette asylsøkerdata som finnes i UDI til bruk i SSB. UDI har utviklet et spesielt datasett til dette formålet kalt asylsøkerfilen. Målet med prosjektet har vært å legge til rette ...
  • Data om husholdningers stasjonære energibruk 

   Aaheim, Asbjørn; Nesbakken, Runa (Notater;1993/5, Working paper, 1993)
  • Data processing in Sas, Spss, Stata, R and Python. A comparison 

   Lønø, Kristian (Notater;2023/1, Working paper, 2023-01)
   When we are working with Statistical data we use software programs for data processing, analysis and tabulation. Which software to choose is depending on different factors like financial matters, management decisions, ...
  • Dataarkiver 

   Aukrust, Odd; Nordbotten, Svein (Arbeidsnotater (Statistisk sentralbyrå) / IO;1969/2, Working paper, 1969)
   Den tradisjonelle måte å lage statistikk på, er ved undersøkelser i form av tellinger. Ved en telling blir opplysninger i de fleste tilfelle hentet inn på skjemaer fra individuelle oppgavegivere. Skjemaene undergis en ...
  • Database for kommunal økonomi 

   Bleskestad, Bjørn; Mundal, Håkon (Rapporter;1985/26, Report, 1985-11-21)
  • Dårlig fysisk helse - ingen hindring for å jobbe? : eldre i arbeidslivet 

   Solem, Per Erik; Nicolaisen, Magnhild; Finseraas, Henning (Journal article, 2009-03)
   Dårlig helse er en viktig grunn til ikke å være i arbeid. Dette viser analyser av aldersgruppen 40-79 år i LOGG-undersøkelsen. I høy alder betyr helse enda mer for yrkes- deltakelsen. Det skal en mindre helsesvikt til før ...
  • Dårligere enn svenskene? : en sammenligning av produktivitetsveksten i norsk og svensk industri 

   Boug, Pål; Naug, Bjørn E. (Journal article, 2001)
   Nasjonalregnskapstall antyder at norsk industri de siste 20-25 årene har hatt langt svakere produktivitetsvekst enn industrien hos våre handelspartnere. Slike sammenligninger er imidlertid svært usikre, idet datagrunnlag og ...
  • Dårligere helse blant innvandrerne : innvandreres helse 

   Blom, Svein (Journal article, 2011)
   I levekårsundersøkelsen blant innvandrere 2005/2006 framstår innvandrere som sykere enn befolkningen sett under ett. En lavere andel blant innvandrerne vurderer helsen sin som god eller meget god. En større andel betrakter ...
  • Debatten omkring Solidaritetsalternativet : lønnsdannelsen i industrien - uendret også i perioden 1995-1997 

   Bjørnstad, Roger (Journal article; Peer reviewed, 1998)
   Solidaritetsalternativet bør ses på som et viktig bidrag i å bevare det norske lønnsforhandlingssystemet. Men det kan synes som at man med Solidaritetsalternativet har hatt et mer ambisiøst mål, å bidra til en enda ...
  • Declined Total Fertility Rate Among Immigrants and the Role of Newly Arrived Women in Norway 

   Tønnessen, Marianne (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   In many Western countries, the total fertility rate (TFR) of immigrant women has declined over the last decades. This paper proposes two methods for investigating such changes in the aggregate immigrant fertility level: ...
  • Decomposing Global Inequality 

   Modalsli, Jørgen (Journal article; Peer reviewed, 2017-08-25)
   This paper provides an intuitive additive decomposition of the global income Gini coefficient with respect to differences within and between countries. In 2005, nearly half the total global income inequality is due to ...
  • Decomposition of growth in real disposable income 

   Barth, Nini; Brasch, Thomas von (Notater / Documents;2016/26, Working paper, 2016-10-03)
   In the course of the past 45 years, Norway has gone from being a moderately prosperous country to one of the wealthiest countries in the world at the end of the first decade of this century. This document refers to two ...
  • Decomposition of rank-dependent measures of inequality by subgroups 

   Aaberge, Rolf; Bjerve, Steinar; Doksum, Kjell (Discussion Papers;No. 437, Working paper, 2005)
   The purpose of additive subgroup decomposition is to study the relationship between overall inequality and inequality within and between population subgroups defined by variables like gender, age, education and region ...
  • Decomposition of rank-dependent measures of inequality by subgroups 

   Aaberge, Rolf; Bjerve, Steinar; Doksum, Kjell (Journal article; Peer reviewed, 2005)
   Summary - The purpose of additive subgroup decomposition is to study the relationship between overall inequality and inequality within and between population subgroups defined by variables like gender, age, education and ...
  • Decomposition of the gini coefficient by income components : various types of applications and interpretations 

   Aaberge, Rolf; Aslaksen, Iulie (Discussion Papers;No. 182, Working paper, 1996)
   This paper aims at clarifying the notion "overall distributive effect" of an income component or a policy proposal and moreover discusses various approaches for assessing the distributional impact of the components of total ...