Now showing items 3142-3161 of 4349

  • Ragionale variasjoner i fruktbarheten i Norge 

   Lappegård, Trude (Rapporter;1999/7, Report, 1999-04)
  • Ragnar Frisch 1895-1995 

   Bjerkholt, Olav (Documents;1994/3, Working paper, 1994-12)
  • Rammevilkår for energigjenvinning av plastavfall 

   Lindholt, Lars (Journal article, 1999)
   Myndighetene har en målsetting om økt energigjenvinning av plastavfall. Denne studien ser på rammevilkårene for slik energigjenvinning i forhold til energi produsert ved forbrenning av fyringsolje. Analysen fokuserer på ...
  • Random coefficients and unbalanced panels: an application on data from Norwegian chemical plants 

   Biørn, Erik; Lindquist, Kjersti-Gro; Skjerpen, Terje (Discussion Papers;No. 235, Working paper, 1998)
   A framework for analyzing substitution and scale properties, and technical change from plant-level panel data is presented. Focus is on comparing the constant and random coefficient specification of the substitution and ...
  • Ranking intersecting distribution functions 

   Aaberge, Rolf; Havnes, Tarjei; Mogstad, Magne (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Second-degree dominance has become a widely accepted criterion for ordering distribution functions according to social welfare. However, it provides only a partial ordering, and it may fail to rank distributions that ...
  • Ranking intersecting Lorenz curves 

   Aaberge, Rolf (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   This paper is concerned with the problem of ranking Lorenz curves in situations where the Lorenz curves intersect and no unambiguous ranking can be attained without introducing weaker ranking criteria than first-degree ...
  • Ranking intersecting Lorenz curves 

   Aaberge, Rolf (Discussion Papers;No. 271, Working paper, 2000)
   This paper is concerned with the problem of ranking Lorenz curves in situations where the Lorenz curves intersect and no unambiguous ranking can be attained without introducing weaker ranking criteria than first-degree ...
  • Rapportering fra krisesentrene 2005 

   Lien, Sandra; Nørgaard, Elisabeth (Rapporter;2006/25, Report, 2006-07-10)
   Med utgangspunkt i samlestatistikken for de 50 krisesentrene i 2005 sto anslagsvis 1 900 personer bak 2 287 krisesenteropphold, 12 var menn. 45 prosent av beboerne hadde til sammen ca. 1 550 barn med på sentrene. I denne ...
  • Rapportering fra krisesentrene 2006 

   Kleven, Laila; Lien, Sandra (Rapporter;2007/32, Report, 2007-09-03)
   I denne rapporten presenteres beboerstatistikk fra alle landets krisesentre og dagbesøkstatistikk fra 48 av de 50 krisesentrene i landet. Krisesentret i Bergen tilbyr ikke dagbesøk på samme måte som de øvrige sentrene, ...
  • Rapportering fra krisesentrene 2007 

   Hirsch, Agnes Aaby; Nørgaard, Elisabeth (Rapporter;2008/34, Report, 2008-09-05)
   denne rapporten presenteres statistikk over personer som har overnattet på krisesentrene (beboere) og personer som har besøkt krisesentrene om dagen (dagbrukere) i løpet av 2007. Det presenteres også samlestatistikk om ...
  • Rasjonalitet i jerntriangelet : rapport fra et tallspill 

   Nyborg, Karine; Støstad, Jan-Erik; Svendsen, Ingvild (Journal article; Peer reviewed, 2001)
   Vi har spilt et uhøytidelig tallspill i tre sentrale norske økonom-miljøer: Finansdepartementet, Norges Bank og Statistisk sentralbyrå. Bare 16 prosent av deltakerne avga et svar som var konsistent med spillets Nash-likevekt. ...
  • Rask solnedgang for norsk olje og gass i en verden der 1,5 ºC-målet nås? 

   Lindholt, Lars (Peer reviewed; Journal article, 2023-11)
   Norge har sluttet seg til Parisavtalen og 1,5 ºC-målet, som innebærer at verden må nå netto null utslipp av CO2 innen midten av dette århundret. Norsk økonomi lener seg fortsatt tungt på olje- og gassinntekter med et ...
  • Raskere klimaendringer enn ventet? 

   Alfsen, Knut H. (Journal article, 2007)
   Til tross for stor oppmerksomhet og nye ambisiøse nasjonale målsettinger om utslippsreduksjoner på kort og lang sikt, kan man likevel stille spørsmål om vi tar klimaproblemet alvorlig nok. Klimaendringene kan bli større ...
  • Rational expectations in price setting. Tests based on Norwegian export prices 

   Svendsen, Ingvild (Discussion Papers;No. 226, Working paper, 1998)
   This paper uses imperfect competition as a basis for modelling the export price for an aggregated commodity produced by the Norwegian private mainland economy. The long run solution is analysed using a cointegration ...
  • Re-examining the earnings assimilatins of immigrants 

   Galloway, Taryn Ann (Discussion Papers;570, Working paper, 2008)
   Studies on the earnings assimilation of immigrants have traditionally focused exclusively on immigrants in employment. However, given evidence of immigrants' difficulties in entering and remaining in the labor market, ...
  • Real appreciation as an automatic channel for redistribution of increased government non-tax revenue 

   Holmøy, Erling (Discussion Papers;No. 471, Working paper, 2006)
   Abstract: The paper analyses how equilibrium adjustments of the wage rate affect the scope for tax rate reductions when the government experiences an exogenous increase in non-tax revenues. It shows within a stylized ...
  • Realfagkompetanse fra videregående opplæring og søkning til høyere utdanning 

   Hægeland, Torbjørn; Kirkebøen, Lars Johannessen; Skogstrøm, Jens Fredrik Baumgarten (Rapporter;2007/30, Report, 2007)
   Bakgrunnen for denne rapporten er myndighetenes strategi for å styrke rekrutteringen til realfag, slik den er nedfelt i ”Realfag naturligvis – strategi for styrking av realfagene 2002-2007” og den nye strategien ”Et felles ...
  • Recent developments in parity progression intensities in Norway, an analysis based on population register data 

   de León C., José Gomez (Discussion Paper;No. 51, Working paper, 1990-10)
   This contribution summarizes research results from a project at the Central Bureau of Statistics analyzing the determinants of cohort fertility in Norway. The data consist of female birth histories derived from reported ...
  • Recent leaps towards free trade : the impact on Norwegian industry and trade patterns 

   Fæhn, Taran; Grünfeld, Leo A. (Discussion Papers;No. 176, Working paper, 1996)
   In this study we model effects on Norwegian industry and trade patterns of the recently implemented trade reforms - the WTO-agreement, the EEA-treaty, the OECD ship building reform and the EFTA fishing agreement - through ...
  • Reconciling estimates of the long-term earnings effect of fertility 

   Bensnes, Simon; Huitfeldt, Ingrid; Leuven, Edwin (Discussion Paper;No. 1004, Working paper, 2023-08)
   This paper presents novel methodological and empirical contributions to the child penalty literature. We propose a new estimator that combines elements from standard event study and instrumental variable estimators and ...