Now showing items 176-195 of 3768

  • Avfallsregnskap for Norge : Metoder og resultater for plast 

   Skullerud, Øystein; Stave, Svein Erik (Rapporter;2000/15, Research report, 2000-05-22)
   Avfallsregnskapet for plast er et av flere delregnskaper som inngår i Statistisk sentralbyrås utvikling av et nasjonalt avfallsregnskap for Norge. Det er tidligere utarbeidet delregnskaper for papir og glass (Skogesal ...
  • Avfallsregnskap for Norge : Metoder og resultater for tekstilavfall 

   Frøyen, Barbara Kupis; Skullerud, Øystein (Rapporter;2001/38, Research report, 2001-11-21)
   Denne rapporten tar for seg mengder og strømmer av tekstilavfall i Norge i årene 1990 til 1998. Som tekstilavfall regnes tekstilmengden i alle kasserte produkter som inneholder tekstiler. Tekstiler er spunnet, vevde, ...
  • Avfallsregnskap for Norge : Metoder og resultater for treavfall 

   Frøyen, Barbara Kupis; Skullerud, Øystein (Rapporter;2000/12, Research report, 2000-05-22)
   Denne rapporten tar for seg mengder og strømmer av treavfall i Norge i årene 1990 til 1997. Som treavfall regnes tremengden i alle kasserte produkter som inneholder tre. Avkapp, flis og bark som oppstår under tilvirking ...
  • Avfallsregnskap for Norge: Metoder og resultater for våtorganisk avfall 

   Skullerud, Øystein (Rapporter;1998/3, Research report, 1998-01)
  • Avfallsstatistikk: Prøveundersøkelse for kommunalt avfall og gjenvinning 

   Busengdal, Astrid; Moss, Ole O. (Rapporter;1992/25, Research report, 1992-10-09)
  • Avgang fra arbeidslivet blant innvandrere 

   Claus, Gunnar; Næsheim, Helge Nome (Rapporter;2017/24, Research report, 2017-08-22)
   Innvandrere går i mindre grad enn ikke-innvandrere av med førtidspensjon når de fyller 62 år. Blant innvandrere gikk andelen sysselsatte i 2013 ned fra 58 prosent for 60-61-åringer til 54 prosent blant 62-åringer. For ...
  • Avgift på tilfeldig kraft 

   Bye, Torstein (Others, 1988)
   I forbindelse med framleggelse av stats- og nasjonalbudsjettet for 1988 foreslo Regjeringen innføring av el.avgift på tilfeldig kraft. Argumentet for dette synes å være at kraft er kraft, og når vi har el.avgift på ...
  • Avgifter i samferdselssektoren - hvor egnet er virkemiddelbruken? 

   Bye, Brita (Radikalt økonominettverks skriftserie RØST: Samferdsel;2011-01, Journal article, 2011)
   Avgiftene i samferdselssektoren skal både skaffe inntekter til staten og korrigere for miljøskader, kø og ulykker. Det er utfordringer knyttet til utformingen av begge typer avgifter. Høye engangsavgifter på bil gir ...
  • Avgiftssystemer for CO2-utslipp ved klimamål for 2020 : effekter for handels- og tjenestenæringer 

   Bjertnæs, Geir Haakon; Tsygankova, Marina (Rapporter;2011/20, Research report, 2011)
   Klimaforlikets mål om nasjonale utslippsreduksjoner i 2020 kan nås med ulike virkemidler. Rapporten analyserer konsekvenser av å innføre uniforme eller differensierte avgifter på utslipp av CO2 slik at klimamålet for ...
  • Avisenes bruk av statistikk: Resultater fra en postundersøkelse i oktober 

   Argel, Liv (Rapporter;1985/11, Research report, 1985-03-07)
  • Avislesing ikke lenger for alle : aviser - opplag, lesing, abonnement 

   Høst, Sigurd; Vaage, Odd Frank (Journal article, 2010)
   Vi kjøper og leser aviser i mindre grad nå enn før. Samlet opplag går ned, og færre leser aviser regelmessig. Siden slutten av 1990-tallet har nedgangen vært størst blant de unge og de med lavest utdanning. Siden midten ...
  • Avkastning i kraftsektoren i Norge 

   Bye, Torstein; Bergh, Pål Marius; Kroken, Jon Ivar (Journal article, 2001)
   Kraftsektoren i Norge er en såkalt grunnrentenæring.Denne næringen utnytter fossefall og elvestrekninger, og det er billigere å utnytte noen fossefall enn andre. I et normalt marked vil en først bygge ut de billigste k ...
  • Avkastning i kraftsektoren i Norge 

   Bøeng, Ann Christin; Bye, Torstein (Journal article, 1999)
   Kraftsektoren i Norge er en såkalt grunnrentenæring. Dette skulle tilsi at avkastningen i denne næringen er høyere enn avkastningen i andre sektorer i økonomien, som ikke er grunnrentenæringer. Over en lang historisk ...
  • Avoiding adverse employment effects from electricity taxation in Norway: What does it cost? 

   Bjertnæs, Geir Haakon (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Welfare analyses of energy taxes typically show that systems with uniform rates perform better than differentiated systems. However, most western countries include some exemptions for their energyintensive export industries ...
  • Avoiding adverse employment effects from energy taxation: What does it cost? 

   Bjertnæs, Geir Haakon (Discussion Papers;No. 432, Working paper, 2005)
   Abstract: Welfare analysis of energy taxes typically shows that systems with uniform rates perform better than differentiated systems. However, most western countries include some exemptions for their energyintensive export ...
  • Avskrivninger på boliger. En analyse basert på salg av brukte boliger 

   Cappelen, Ådne; Haglund, Anders; Skjerpen, Terje; Todsen, Steinar (Rapporter;2017/20, Research report, 2017-07-04)
   Hvilken innvirkning har boligens alder og andre kvalitative trekk på boligverdien? Ved å sammenlikne verdien av boliger som er like når det gjelder en rekke kjennetegn, viser SSBs medarbeidere hvor stor betydning alder har ...
  • Avskrivningsregler og leiepriser for kapital 1981-1992 

   Aarbu, Karl Ove (Rapporter;1992/30, Research report, 1992-12-18)
  • Avslagsrisiko for førstegangssøkere av uførepensjon 

   Kornstad, Tom; Skjerpen, Terje (Journal article, 2010)
   Personer som søker uføretrygd, står overfor usikkerhet med hensyn til hvorvidt søknaden vil bli innvilget. Risikoen for avslag påvirkes av legenes og NAV sin praktisering av regelverket for uføretrygd. Avslagsrisikoen for ...
  • Axiomatic characterization of the Gini coefficient and Lorenz curve orderings 

   Aaberge, Rolf (Journal article; Peer reviewed, 2001)
   This paper is concerned with distributions of income and the ordering of related Lorenz curves. By introducing appropriate preference relations on the set of Lorenz curves, two alternative axiomatic characterizations of ...
  • Axiomatization of stochastic models for choice under uncertainty 

   Dagsvik, John K. (Discussion Papers;No. 465, Working paper, 2006)
   Abstract: This paper develops a theory of probabilistic models for risky choices. Part of this theory can be viewed as an extension of the expected utility theory to account for bounded rationality. One probabilistic ...