Now showing items 3545-3564 of 4349

  • Statistisk sentralbyrå. Perspektiv for 1980-årene 

   Øien, Arne (Rapporter;1982/28, Report, 1982-09-30)
  • Statistiske egenskaper ved Byråets standard utvalgsplan 

   Haldorsen, Tor (Rapporter;1985/34, Report, 1985-10-18)
  • Statistiske metoder for analyse av samvariasjon i kategoriske data 

   Amundsen, Herdis Thoren (Rapporter;1984/9, Report, 1984-05-16)
   Denne rapporten gir en oversikt over statistiske metoder som kan brukes ved problemer der det for hver observasjonsenhet er observert to eller flere ulike typer av kjennemerke som ikke naturlig angis ved en tallverdi. ...
  • Statsansattes vurdering av arbeidsforholdene i staten 1977 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1979/9, Report, 1979)
  • Statsbudsjettet 2007 

   Heide, Kim Massey (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   «Lady med griseflaks» skrev Aftenpostens økonomiredaktør om finansministeren dagen etter budsjettet var lagt frem. Lenger ned i artikkelen sto det «Det er liten tvil om norsk økonomi er på farlig kurs». Den bytteforhol ...
  • Statsgjeldkrisen i euroområdet : hva er alternativene? 

   Hammersland, Roger (Journal article, 2010)
   Eurosamarbeidet står for tiden overfor sin største krise siden euroen ble innført i januar 1999. Enkelte hevder sågar at den pågående gjeldskrisen med all tydelighet har demonstrert at eurosamarbeidet ikke er liv laga ...
  • Status Analysis on Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) 

   Nielsen, Vibeke Oestreich; Brunborg, Helge; Aalandslid, Vebjørn; Roll-Hansen, Dag; Hendriks, Coen (Notater / Documents;2014/41, Working paper, 2014-11)
   The Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) agenda has a wide scope. It covers the registration of vital events, like births, marriages and deaths, and the use of this to produce statistics. The registration often ...
  • Status preferences and economic growth 

   Howarth, Richard B.; Brekke, Kjell Arne (Discussion Papers;No. 240, Working paper, 1998)
   This paper examines the implications of status-seeking behavior for long-term growth in a competitive economy. We explore the intuitive hypothesis that the quest for enhanced economic status leads to excessive levels of ...
  • Stemmeberettigede ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Med historiske tabeller over stemmeberettigede og valgdeltakelse 1975-2015 

   Kleven, Øyvin; Bergseteren, Tove (Rapporter;2019/25, Report, 2019-08-28)
   I forbindelse med det forestående kommunestyre- og fylkestingsvalget 09/09-2019 mottar SSB mange henvendelser om antall stemmeberettigede i kommunene. De helt nøyaktige oppgavene over antall stemmeberettigede etter ...
  • Stemmer til venstre, men er ikke venstreorientert : ikke-vestlige innvandrere og kommunevalget 2007 

   Bergh, Johannes; Bjørklund, Tor; Aalandslid, Vebjørn (Journal article, 2008)
   For første gang vet vi hvordan landets ikke-vestlige innvandrerbefolkning stemte ved et lokalvalg. I kommunestyrevalget 2007 stemte tre av fire ikke-vestlige innvandrere på Ap, SV eller RV, og denne venstrevridningen kan ...
  • Sterk inntektsvekst - forskjeller består 

   Vrålstad, Signe; Lunde, Harald; Løvbak, Tove; Mørk, Eiliv (Journal article, 2009-12)
   2007 var et meget godt år for økonomien i norske husholdninger. Inntektene økte kraftig i alle grupper. Husholdningene i Akershus, Oslo og Rogaland kom best ut etter skatt, mens de i Hedmark, Oppland og Nord-Trøndelag lå ...
  • Sterk inntektsvekst, men unge aleneboende henger etter : inntekt, lønn og forbruk 

   Strøm, Frøydis; Lunde, Harald; Mørk, Eiliv (Journal article, 2007-12)
   De fleste husholdninger har hatt god inntektsvekst i perioden fra 1990 til 2005. Unge aleneboende har imidlertid hatt en dårligere inntektsutvikling. Denne gruppen bruker også en større del av inntekten sin på boligutgifter ...
  • Sterkest konjunkturnedgang for Agder-Rogaland : regional konjunkturutvikling 

   Omre, Stig E. (Journal article, 2003-05)
   Konjunkturutviklingen basert på arbeidsledigheten som konjunkturindikator viser at Vestlandet hadde den lengste oppgangskonjunkturen og det laveste ledighetsnivået under høykonjunkturen på 1990-tallet. Det motsatte var ...
  • A stochastic model for the utility of income 

   Dagsvik, John K.; Strøm, Steinar; Jia, Zhiyang (Discussion Papers;No. 358, Working paper, 2003)
   Abstract: In this paper we discuss a general framework for analyzing labor supply behavior in the presence of complicated budget- and quantity constraints of which some are unobserved. The point of departure is that an ...
  • Stochastic properties and functional forms in life cycle : models for transitions into and out of employment 

   Dagsvik, John K.; Aaberge, Rolf (Discussion Papers;No. 24, Working paper, 1987)
   The paper discusses a justification for a particular econometric framework for analysing transitions into and out of employment in an intertemporal context with uncertainty. The analysis extends the models found in the ...
  • Stochastic simulation of KVARTS91 

   Kolsrud, Dag (Rapporter;1993/20, Report, 1993)
   This report documents stochastic simulations of the quarterly macroeconometric model KVARTS91, implemented in the TROLL software system. By means of stochastic simulation we want to see whether the standard deterministic model ...
  • Stor avstand - lite samvær? : samværsfedres tid med barn per måned og i ferier 

   Kitterød, Ragni Hege (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   Ett av fire barn bor nå sammen med bare én av foreldrene sine - oftest moren. Kunnskap om samværsfedrenes kontakt med barna er derfor viktig for å gi et dekkende bilde av fedres omsorgsarbeid. Tidligere studier har vist ...
  • Stor variasjon i innvandreres kriminalitet : straffede innvandrere 

   Skarðhamar, Torbjørn; Thorsen, Lotte Rustad (Journal article, 2011-10)
   Innvandrere er samlet sett overrepresentert blant straffede, men det er store forskjeller mellom landgruppene. Innvandrere fra enkelte land er svært overrepresentert, mens noen landgrupper er underrepresentert. Landene med ...
  • Store endringer i småbarnsforeldres dagligliv 

   Kitterød, Ragni Hege (Journal article, 2002-10)
   Småbarnsforeldre bruker mer tid til yrkes- og familiearbeid og mindre tid til fritidsaktiviteter enn folk i andre familiefaser. De siste tiårene har mødre redusert husholdsarbeidet betydelig og økt tiden til yrkesarbeid, ...
  • Store flyttestrømmer - strikse mottakerland 

   Lie, Benedicte (Journal article, 2002-03)
   Mange av de store landene i Europa har mange flere innvandrere i forhold til folketallet enn det Norge har. Men det er også land som har færre. På verdensbasis er stadig flere på flyttefot. Samtidig strammes innvandringspolitikken ...