Now showing items 3565-3584 of 4333

  • Strategic partitioning of emissions allowances : under the EU Emission Trading Scheme 

   Böhringer, Christoph; Rosendahl, Knut Einar (Discussion Papers;No. 538, Working paper, 2008)
   Abstract: The EU Emission Trading Scheme (ETS) is breaking new ground in the experience with emission trading regimes across multiple jurisdictions. Since the EU ETS covers only some industries, it implies a hybrid emission ...
  • Stress-testing the Norwegian economy: The effects of the 1.5°C scenario on global energy markets and the Norwegian economy developing a baseline scenario by soft-linking three models 

   Cappelen, Ådne; Glomsrød, Solveig; Lindholt, Lars; Rosendahl, Knut Einar; Wei, Taoyuan (Rapporter;2021/7, Research report, 2021-02-01)
   I dette prosjektet myklinker vi tre modeller; GRACE, FRISBEE og KVARTS for å studere effektene på norsk økonomi av å nå 1,5°C-målet om global oppvarming. Vi utvikler en strategi for hvordan vi kan konstruere et konsistent ...
  • Structural adjustment and soil degration in Tanzania : A CGE-model approach with endogenous soil productivity 

   Aune, Jens B.; Glomsrød, Solveig; Iversen, Vegard; Wiig, Henrik (Discussion Papers;No. 189, Working paper, 1997)
   In this paper, a model of the nitrogen cycle in the soil is incorporated in a Computable General Equilibrium (CGE) model of the Tanzanian economy, thus establishing a two way link between the environment and the economy. ...
  • Structural adjustments and deforestation in Nicaragua 

   Glomsrød, Solveig; Monge A., Maria Dolores; Vennemo, Haakon (Discussion Papers;No. 193, Working paper, 1997)
   This paper investigates the impact of structural adjustment policies on deforestation taking place when the agricultural frontier advances into forest reserves in Nicaragua. A computable general equilibrium model incorporating ...
  • Structural break in the Norwegian LFS due to the 2021 redesign 

   Hungnes, Håvard; Skjerpen, Terje; Hamre, Jørn Ivar; Jansen, Xiaoming Chen; Pham, Dinh Quang; Sandvik, Ole (Discussion Paper;No. 987, Working paper, 2022-08)
   The labour force surveys (LFSs) on all Eurostat countries underwent a substantial redesign in January 2021. To ensure coherent labour market time series for the main indicators in the Norwegian LFS, we model the impact ...
  • Structural Change and Productivity in the Market Economy of Mainland Norway: 1997-2014 

   Liu, Gang (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Based on a newly compiled Norwegian KLEMS database, this article investigates structural change and productivity in the market economy of mainland Norway for the 1997-2014 period. The findings largely confirm the general ...
  • Structural development in the market economy of mainland Norway 1997-2014 

   Liu, Gang (Rapporter;2018/12, Research report, 2018-04-13)
   Using the Norwegian KLEMS database, this report investigates the structural development in the market economy of mainland Norway over 1997-2014. The findings largely confirm the trends that have been identified by many ...
  • Structural Labour Supply Models and Microsimulation 

   Aaberge, Rolf; Colombino, Ugo (Discussion Papers;No. 877, Working paper, 2018-06-04)
   The purpose of the paper is to provide a discussion of the various approaches for accounting for labour supply responses in microsimulation models. The paper focus attention on two methodologies for modelling labour ...
  • Structural labour supply models and microsimulation 

   Aaberge, Rolf; Colombino, Ugo (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The purpose of the paper is to provide a discussion of the various approaches for accounting for labour supply responses in microsimulation models. The paper focus attention on two methodologies for modelling labour supply: ...
  • THE STRUCTURE OF ECONOMIC INEQUALITY AMONG HOUSEHOLDS LIVING IN URBAN SICHUAN AND LIAONING, 1990 

   Aaberge, Rolf; Chen, Xiaojie; Li, Jing; Li, Xuezeng (Discussion Paper;No. 70, Working paper, 1992-04)
   This paper presents the results from a descriptive analysis of economic inequality among households living in urban regions of two Chinese provinces, Sichuan and Liaoning, in 1990. The results refer to distributions of ...
  • Struktur og egenskaper ved en MSG-modell med Armingtonrelasjoner 

   Holmøy, Erling; Klette, Tor Jakob (Rapporter;1989/23, Research report, 1989-12-19)
  • Strukturindikatorer for å sammenligne Norge med EU 

   Byfuglien, Jan; Stensrud, Jan (Journal article, 2002-12)
   Norge ligger svært godt an sammenliknet med EU når det gjelder nivået på samlet verdiskaping, produktivitet og sysselsetting, med en stor andel av befolkningen i arbeid og lav arbeidsløshet. Dette viser en sammenstilling basert ...
  • Strukturundersøkelse for bygg og anlegg. Vann- og kloakkanlegg 

   Kjensli, Bjørn (Rapporter;1981/5, Report, 1981-03-11)
   Statistisk Sentralbyrå har utarbeidd strukturtall for vann- og kloakkanlegg. Byrået har også utarbeidd vektgrunnlag for byggekostnadsindekser for vannverk, hovedledninger for vann og kloakk, kloakkrenseanlegg, tomtetekniske ...
  • Strukturundersøkelse for bygg og anlegg: Industribygg 

   Kjensli, Bjørn (Rapporter;1982/12, Research report, 1982-02-25)
   Statistisk Sentralbyrå har utarbeidd strukturtall som viser vareforbruket ved bygging av industribygg. Ved hjelp av disse strukturtallene vil Byrået utarbeide byggekostnadsindekser for industribygg. Delindeksene vil bli ...
  • Strømproduksjon fra solcelleanlegg i norske husholdninger : Analyser av plusskunder basert på Elhub 

   Dalen, Hanne Marit; Halvorsen, Bente; Larsen, Bodil Merethe (Rapporter;2022/25, Research report, 2022-06-20)
   Denne rapporten beskriver egenskapene til, og beregner elektrisitetsproduksjonen fra, norske husholdninger som er registrert som plusskunder, dvs. kunder som kan produsere strøm og som kan levere overskuddsstrøm tilbake ...
  • Studenters inntekt og økonomiske levekår 

   Lyngstad, Jan (Rapporter;1999/35, Research report, 1999-12-20)
  • Studenters inntekt, økonomi og boforhold : studenters levekår 2005 

   Løwe, Torkil; Sæther, Jan-Petter (Rapporter;2007/2, Research report, 2007)
   Dette er den andre analyserapporten fra Statistisk sentralbyrå fra Levekårsundersøkelsen for studenter 2005. Den første rapporten ga en bred oversikt bl.a. over studenters studieforhold og levekår. Denne andre rapporten ...
  • Studenters inntekt, økonomi og boutgifter : Levekår blant studenter 

   Barstad, Anders; Løwe, Torkil; Thorsen, Lotte Rustad (Rapporter;2012/38, Research report, 2012-11-19)
   Denne rapporten tar for seg ulike aspekter ved studentenes økonomiske situasjon. Den går nærmere inn på områder som inntekt, arbeid, boligøkonomi, bidrag fra familien, gjeld, formue, økonomisk mestring og forbruksvaner. ...
  • Studenters levekår 2005 

   Ugreninov, Elisabeth; Vaage, Odd Frank (Rapporter;2006/22, Research report, 2006-07-06)
   Denne rapporten har som formål å beskrive studiesituasjon og levekår blant studenter i Norge 2005. Rapporten er en oppfølger av undersøkelsen som ble gjennomført i 1998. Formålet med rapporten er å belyse viktige områder ...
  • Studenters levekår 2021 : En levekårsundersøkelse blant studenter i høyere utdanning 

   Lervåg, Maj-Lisa; Engvik, Maria; Dalen, Håvard Bergesen (Rapporter;2022/34, Research report, 2022-08-17)
   Denne rapporten har som formål å gi en oppdatert oversikt over studenters levekår per 2021. Studentmassen er i konstant endring, og det er behov for oppdatert kunnskap om levekårene til samtlige av studenttypene som ...